Så säkrar du din husgrund!

Det är ingen överdrift att säga att husets grund är en av dess mest kritiska komponenter. Och när man talar om att bevara denna grund i bästa skick, är dränering ett oumbärligt ämne att behandla. I det här blogginlägget tar vi en närmare titt på dränering, varför det är viktigt och hur Perssons Mark & Maskin kan hjälpa dig med ditt nästa dräneringsprojekt.

Hur går dränering av husgrund till?

 1. Förberedelse: Först och främst grävs marken runt huset upp, bort till en viss djup, oftast ner till grundens fot.
 2. Rensning: Det gamla dräneringssystemet, om det finns ett, rengörs eller tas bort.
 3. Isolering: För att hindra fukt från att tränga in appliceras en fuktspärr på grundens utsida, oftast i form av en dräneringsmatta.
 4. Dräneringsrör: Nya dräneringsrör, fyllda med makadam eller grus, placeras vid husgrunden. Rören har en sluttning bort från huset, vilket säkerställer att vatten rinner bort effektivt.
 5. Fyllning: Området fylls på med dränerande material, som singel eller makadam, för att garantera en effektiv bortledning av vatten.
 6. Slutförande: Slutligen återställs ytan, och gräsmattan, plattor eller annan ytbeklädnad läggs tillbaka.

Vad bör man tänka på kring dränering?

 • Planering: Se till att du har en genomtänkt plan innan arbetet påbörjas, speciellt om du bor i ett äldre hus där tidigare dräneringslösningar kanske inte längre är effektiva.
 • Materialval: Kvaliteten på de material som används, speciellt dräneringsrör och fyllnadsmaterial, spelar stor roll i dräneringens effektivitet.
 • Kontrollera regelbundet: Precis som allt annat i ett hus, kan även ett dräneringssystem behöva underhåll. Regelbundna kontroller hjälper till att upptäcka och åtgärda problem innan de blir allvarliga.

Hur kan Perssons Mark & Maskin hjälpa dig?

Perssons Mark & Maskin har årtionden av erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Med vårt kunnande kan vi:

 • Erbjuda en grundlig konsultation för att fastställa det mest lämpliga dräneringssystemet för ditt hus.
 • Leverera kvalitetsmaterial för hela dräneringsprocessen.
 • Erbjuda skickliga hantverkare som ser till att jobbet blir rätt gjort från början.
 • Ge råd och rekommendationer för underhåll och förebyggande åtgärder.

Dränering är avgörande för ditt hus långsiktiga hälsa. Vare sig du behöver en ny dränering eller vill förbättra en befintlig, är Perssons Mark & Maskin här för att hjälpa till. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att hålla din grund torr och säker!

Författare av detta inlägg:

Med många års erfarenhet inom branschen har han hjälpt otaliga kunder att förverkliga sina projekt och skapa säkra och hållbara lösningar för deras byggnader och landskap.

FLER INLÄGG

Dränera torpargrund – våra råd och tips för ett lyckat projekt

Dränera torpargrund – våra råd och tips för ett lyckat projekt

Inledning Nu för tiden står ofta ägare av äldre fastigheter inför utmaningen att upprätthålla och förbättra sina hem. Torpargrunder, en vanlig grundläggningstyp i historiska byggnader, är inget undantag. I det här inlägget kommer vi att prata om vikten av korrekt...

Riskerna med dåligt utfört markarbete

Riskerna med dåligt utfört markarbete

När det kommer till att bygga ett nytt hus är grunden för projektet lika viktig som själva strukturen. Markarbetet som utförs innan byggnationen börjar är avgörande för hela husets stabilitet och hållbarhet. Dåligt utfört markarbete kan leda till en rad allvarliga...