PERSSONS MARK OCH MASKIN AB

Perssons Mark & Maskin AB är ett företag inom markarbeten och hjälper både privatpersoner som företag. 

Vi utför alla typer av mark och anläggningsarbeten såsom, gallring, markberedning, grunder, uppfarter, stengångar, trädgårdar i Piteå med omnejd.

grundarbete

dränering

markläggning

infiltration

Enskilt avlopp

TJÄNSTER

Grundarbeten

förberedande schaktarbete

gjuter eller murar grunden

Anpassat efter ditt behov

Landskapsarbete pågår
Färdig landskapsplanering redo för gräs
Mindre grävmaskin landskapsplanering

En riktigt bra husgrund är en förutsättning för en stabil och hållbar byggnad. Utifrån vår erfarenhet använder vi rätt verktyg, maskiner och resurser för att skapa trygga och energisnåla grunder. Vi gör det förberedande schaktarbetet och därefter gjuter eller murar vi grunden.

Vi har system för alla typer av byggen och tillbyggnationer, så som garage, hus, industribyggnader och kontor. Vi anpassar alltid våra grundarbeten för olika miljöer och markförhållanden. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

TJÄNSTER

DRÄNERING

Planering och utförande

återställning med plattläggning

skräddarsydda lösningar

Arbetar på sockeln i ett dräneringshål
Gräver fram en ny dränering
Fylla ett dräneringshål

Vårt nordiska klimat gör att det är extra viktigt att ha en bra dränering kring din fastighet, annars riskerar du att kyla och fukt
får sitt grepp om bostaden. En effektiv värmeisolering och ett högkvalitativt fuktskydd är därför det absolut bästa för din
inredda källare. När dräneringen är klar blir inomhusmiljön snabbt mycket bättre. Det minskar risken för allergier och
källaren blir även mer trivsam att vara i eftersom luften blir varmare. 

Dräneringens främsta uppgift är att leda bort grundvattnet för husgrunden och dina källarväggar. Det gör att att fukten inte sugs upp av husets grundläggande konstruktioner och orsakar skador på väggar eller golv, eller i värsta fall mögel.

Vi på Perssons Mark & Maskin är specialiserade på just dränering i Norrbotten. När vi dränerat ditt hus kan du vara trygg med att du har en torr och hållbar grund i många år framöver. 

TJÄNSTER

Markläggning

marksten-, platt- och stenläggning

noggranhet för optimalt resultet

flexibel service för privatperson och företag

Landskapsarbete nästan färdigt resultat
Framstegsbild för landskapsarkitektur
Färdig läggning av platta och sten

Vi på Perssons Mark & Maskin erbjuder tjänster inom markarbete både mot företag och privatpersoner. Markarbete är nödvändigt och som oftast alltid är värt det i efterhand vid de allra flesta projekt. Vi hjälper våra kunder med alla slags markarbeten inom Norr- och Västerbotten. Det varierar med allt från gallring, markbereding, grunder, uppfarter, stengångar samt trädgårdar.

TJÄNSTER

Infiltration

Infiltration/mARKBÄDD

Enskilt avlopp

Från start till mål

Landskapsarbete nästan färdigt resultat
Framstegsbild för landskapsarkitektur

En infiltration fungerar som ett naturligt reningsverk och består i huvudsak av tre beståndsdelar: slamavskiljare, fördelningsbrunn och en infiltrationsbädd. Slamavskiljarens roll är att fånga upp trögflytande slam och fasta partiklar som finns i hushållets avloppsvatten. När denna process är avklarad leds vattnet vidare till en fördelningsbrunn innan det når själva infiltrationsbädden. Där filtreras avloppsvattnet genom olika jordlager som bryter ner organiskt material och reducerar gödningsämnena kväve och fosfor. Slutligen når det renade avloppsvattnet grundvattnet. 

Vi på Perssons Mark & Maskin hjälper er från start till mål med infiltrationsanläggning. Det är hårdare krav från myndigheter och kommunter gällande kvaliteten på enskilda avlopp. Kontakta oss vid frågor eller intresse kring detta!

Om oss

FRÅN IDÉ TILL
RESULTAT

Perssons Mark & Maskin AB kan erbjuda gedigna tjänster inom bl a markstensättning, infiltration, dränering och byggtjänster av olika slag. Vi står till tjänst till både privatpersoner och företag i Piteå och närområdet.

Hos oss kan du få hjälp med snöskottning, plattsättning, schaktning, markberedning, grunder, gallring, fyllnadsmassor, jordarbeten, gräsetablering och mycket annat. Du ska känna dig trygg av att vända dig till oss och vi utlovar att just ditt projekt utförs med hållbarhet samt kvalité.

Platt- och stenservice

Byggtjänst & Snickeri

Vi är en allsidig spelare som finns där för våra kunder även inom bygg- och servicetjänster.

Plöjer snö

Snöröjning & Sandning

Snöröjning inom Norr- och Västerbotten utförda av kompetent personal.

Gräsetableringsservice

Grönområden

Vi hjälper till med jordarbeten, trädgård, fyllnadsmassor, infiltration och gräsetablering.

Vad säger folk om oss?

Mycket kunniga, noggranna och duktiga killar! Gör dessutom jobbet snabbt vilket uppskattas massor när man har småbarn. Vi är så nöjda med vår nya plattsättning o uppfart! 5/5 stjärnor!

“He jär riktigt duktiga pojkar som vet hur en grävare ska hanteras om vi säger som så. De är riktigt kompetenta och gjorde verkligen allt för att jobbet skulle bli lyckat hela vägen från start till målgång!”

Kontakta oss

  Företagets logotyp

  Välkommen att höra dig för om våra tjänster.
  Vi återkommer självklart så snart som möjligt.

  Perssons Mark & Maskin AB
  Org.nr: 559186-8137

  info@perssonsmarkochmaskin.se

  073-046 45 77

  Långnäsvägen 354, 946 91 Roknäs