INFILTRATION

Infiltration – så fungerar det

Gräver fram en ny dränering

Att göra infiltration på ett hus innebär att man skapar en naturlig cirkulation av luft mellan utsidan och insidan av huset. Detta uppnås genom att man installerar speciella ventilationsöppningar eller ventiler på strategiska platser i huset, vilket möjliggör för frisk luft att strömma in och ut ur huset.

Det är viktigt att göra infiltration på ett hus av flera anledningar:

God luftkvalitet: Genom att tillföra frisk luft och ventilera ut fuktig eller förorenad luft, kan man skapa en god och hälsosam luftkvalitet inomhus.

Energieffektivitet: Genom att göra infiltration kan man minska behovet av mekanisk ventilation och därmed minska energiförbrukningen för uppvärmning och kylning av huset.

Förhindra fukt- och mögelproblem: Genom att skapa en naturlig cirkulation av luft kan man förhindra fukt- och mögelproblem som kan uppstå på grund av fuktig luft som stannar kvar i huset.

Ökad komfort: Genom att ha en jämn och behaglig temperatur och luftfuktighet inomhus kan man öka komforten i huset.

Sammanfattningsvis är infiltration viktigt för att säkerställa en god luftkvalitet, minska energiförbrukningen, förhindra fukt- och mögelproblem och öka komforten i huset.