Enskilt Avlopp

Enskilt avlopp / Trekammarbrunn

Enskilt avlopp, trekammarbrunn

Du som bor i en kommun eller har en tomt som inte är ansluten till kommunalt avlopp är en trekammarbrunn (enskilt avlopp) ett bra alternativ för att samla upp avloppsvatten. Normalt rinner sedan vattnet från trekammarbrunnen vidare till en infiltrationsanläggning. Andra typer av rening av vatten från trekammarbrunnar är minireningsverk, markbädd eller kompaktfilter.

Om du som har ett enskilt avlopp eller köper en fastighet med enskilt avlopp, är det ditt ansvar att avloppsanläggning uppfyller lagens krav, har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett korrekt sätt.

Kontakta oss om du är intresserad av en trekammarbrunn eller osäker på om din anläggning uppfyller kraven, vi finns i Piteå kommun och hjälper även till i närliggande kommuner.